Bezoekadres

Manege “De Hazelaar”
Hazelaarweg 25 

3053PM Rotterdam 
Telefoon: 010- 418 15 60

Postbus 33001

3005EA Rotterdam

Rekeningnummer: NL79 INGB 0005 1539 54

Contactgegevens bestuur

Voorzitter:

Ester Haver Droeze

bestuur@manegedehazelaar.nl

Penningmeester:

Jordan Wulffraat

bestuur@manegedehazelaar.nl

Secretaris:

Hans van Agteren

bestuur@manegedehazelaar.nl

Communicatie:

Martin Liefting

communicatie@manegedehazelaar.nl

Sponsoring:

Ester Haver Droeze

Wijnand de Gelder

sponsoring@manegedehazelaar.nl

Technische zaken:

Ruud Sleebos

bestuur@manegedehazelaar.nl

Wie is wie

Voorzitter:

Ester Haver Droeze

Ester

Penningmeester:

Jordan Wulffraat

Jordan

Secretaris:

Hans van Agteren

Hans

Communicatie:

Martin Liefting

Martin s

Secretariaat, algemeen contactpersoon:

Moniek Meijer

Moniek

Vrijwilligers, VOG, Privacy:

Edwin van der Sman

Edwin

Veiligheid:

Wijnand de Gelder

Wijnand

Ledenadministratie:

Eva Mandos

 

Technische zaken:

Ruud Sleebos

 

Declaratieformulieren

Contactgegevens commissies

Vrijwilligers coördinator:

vrijwilligers@manegedehazelaar.nl

Ledenadministratie:

penningmeester@manegedehazelaar.nl

Wedstrijden:

wedstrijdcommissie@manegedehazelaar.nl

Contactgegevens stagiaires

Stages opleiding paardenhouderij/veehouderij: 

Gaby Vermeer

010-4181560

zondag t/m donderdag

Sociale stages:

Kirsten of Anne

010-4181560

maandag, dinsdag, donderdag

Maatschappelijke stages:

Gaby Vermeer

010-4181560

woensdagmiddag en zaterdagochtend

 

 

Openingstijden

Maandag

9.00

21.30

Dinsdag

9.00

21.30

Woensdag

9.00

21.30

Donderdag

9.00

21.30

Vrijdag

9.00

21.30

Zaterdag

9.00

19.00

Zondag

9.00

13.00

Wij zijn gesloten op:

  • Pasen
  • Pinksteren
  • Hemelvaartsdag
  • Kerstmis
  • Nieuwjaarsdag
  • 5 weken in de zomervakantie

Disclaimer

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op de website voorkomende informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid voor enige doelstelling, situatie of toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op op de website voorkomende informatie. Rijvereniging de Hazelaar is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op de website voorkomende informatie.

Privacy beleid

Rijvereniging de Hazelaar vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Rijvereniging de Hazelaar conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij willen je graag laten weten hoe wij met jouw gegevens omgaan. Dit is terug te lezen in onze privacyverklaring.

In het kort betekent het dat wij:
· duidelijk vertellen waarom wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, dat doen wij via deze privacyverklaring;
· alleen de persoonsgegevens verwerken die we echt nodig hebben;
· je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;
· jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve als dat nodig is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
· wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
· passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
· jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.