Meteen naar de inhoud

Contact & openingstijden

Bezoekadres

Manege “De Hazelaar”
Hazelaarweg 25
3053PM Rotterdam
Telefoon: 010 – 418 15 60

Postbus 33001
3005EA Rotterdam

Rekeningnummer: NL79 INGB 0005 1539 54

Contactgegevens bestuur

Wie is wie

Voorzitter: Wijnand de Gelder                                bestuur@manegedehazelaar.nl

Penningmeester: Jordan Wulffraat                       bestuur@manegedehazelaar.nl

Secretaris, personele zaken: Ellen Hekman        bestuur@manegedehazelaar.nl

Contactgegevens

Ledenadministratie: Eva Mandos                            penningmeester@manegedehazelaar.nl

Vrijwilligers administratie:                                        vrijwilligers@manegedehazelaar.nl

Vertrouwenspersoon: Shirley van der Meer:          vertrouwenspersoon@manegedehazelaar.nl

Wedstrijdadministratie:                                             info@manegedehazelaar.nl

Social Media:                                                               rijvereningingdehazelaar@gmail.com

Stages:                                                                          info@manegedehazelaar.nl

Declaratieformulieren

 

Openingstijden

Maandag9.0021.30
Dinsdag9.0021.30
Woensdag9.0021.30
Donderdag9.0021.30
Vrijdag9.0021.30
Zaterdag9.0019.00
Zondag9.0013.00

Wij zijn gesloten op:

  • Pasen
  • Pinksteren
  • Hemelvaartsdag
  • Kerstmis
  • Nieuwjaarsdag
  • 5 weken in de zomervakantie
  •  

Disclaimer

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op de website voorkomende informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid voor enige doelstelling, situatie of toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op op de website voorkomende informatie. Rijvereniging de Hazelaar is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op de website voorkomende informatie.

Privacy beleid

Rijvereniging de Hazelaar vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Rijvereniging de Hazelaar conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij willen je graag laten weten hoe wij met jouw gegevens omgaan. Dit is terug te lezen in onze privacy verklaring.

In het kort betekent het dat wij:
· duidelijk vertellen waarom wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, dat doen wij via deze privacyverklaring;
· alleen de persoonsgegevens verwerken die we echt nodig hebben;
· je eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken;
· jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve als dat nodig is om bepaalde taken te kunnen uitvoeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
· wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
· passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
· jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.