Sponsor een Paard

De Hazelaar, een bijzondere manege
De Hazelaar is geen doorsnee rij- vereniging. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het mogelijk maken van paardrijden voor kinderen en volwas- senen met een beperking. Op de voet gevolgd door het streven de integratie tussen valide en minder valide ruiters te bevorderen. Samen genieten van paarden en de paardensport maakt het plezier voor alle partijen groter. Dat geloven wij niet alleen, dat ervaren we dagelijks aan den lijve!

Geen winstoogmerk
De Hazelaar is een non-profitorganisatie. Om paardrijden toegankelijk te houden voor alle ruiters, met of zonder beperking, is veel geld nodig. Wij steunen daarvoor grotendeels op sponsoren en donateurs. En op vele vrijwilligers die zich kosteloos inzetten voor onze manege.

Ons kapitaal…, de paarden!
Onze paarden en pony’s, in alle soorten en maten, vormen het hart van onze rijver- eniging. Ze worden speciaal opgeleid voor het werk binnen een manege voor ruiters mét en zonder beperking. Alle Hazelaar- paarden en -pony’s hebben tijd en training nodig om zover te komen dat ze op een veilige manier kunnen worden ingezet

in de lessen. Ze groeien in hun werk en blijven vaak lang bij ons. Hun kwaliteit van leven is voor ons van groot belang. Omdat ze zwaar belast worden, is er veel aan- dacht voor hun gezondheid. We zetten ze minder vaak in dan gebruikelijk is binnen maneges en minder lang in jaren. En ze mogen na hun werkzame leven genieten van een welverdiend pensioen.

Sponsor een paard!
Zonder onze paarden en pony’s kunnen onze ruiters hun sport niet beoefenen. Zonder uw steun kunnen wij onze ruiters geen getrainde en gezonde paarden en pony’s aanbieden. Eén van de meest directe manieren om ons hierin te onder- steunen is het sponsoren van een paard.

Voor € 1.500,- per jaar kunt u of uw organisatie een paard of pony financieel adopteren. Met dit bedrag worden de kos- ten gedekt voor de algemene verzorging, zoals: voer, hoefsmidbehandelingen en controles door veearts en paardentand- arts. Als sponsor van een paard zal uw naam bij de foto van het paard een plekje krijgen binnen onze sponsorgalerij. We zien uw deelname graag tegemoet!

Voor vragen en aanmelding kunt u terecht op: sponsoring@manegedehazelaar.nl