Lesinformatie

Bij “De Hazelaar” worden lessen gegeven in kleine groepen. De lessen worden ingedeeld naar het niveau van de ruiter. En met als doelstelling ‘het bevorderen van integratie tussen validen en mindervaliden’ rijden deze ruiters waar dat mogelijk is bij elkaar in de les. Voor beginnende ruiters en voor ruiters die vanwege hun handicap niet alleen kunnen op- en afzadelen en rijden, zijn er vrijwilligers om een handje te helpen. Voor deze ruiters geld ook dat een toelatingscommissie bekijkt of de beginnende ruiter fysiek in staat is om veilig te kunnen paardrijden alvorens met de lessen te starten.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaande formulieren. In het geval van aanmelding van een mindervalide ruiter geldt dat een toelatingscommissie bekijkt of het mogelijk en verantwoord is om met de beperking(en) in kwestie te starten met paardrijden en welke begeleiding of ondersteuning er dan gewenst is. De commissie bekijkt dan ook welk paard en welke groep voor de ruiter geschikt zouden zijn. Houd er rekening mee dat er voor de mindervalide ruiters een wachtlijst is, maar komen kijken en rondlopen mag altijd!

Wachtlijsten

De vraag naar lessen bij ons is zo groot dat we wachtlijsten hanteren voor zowel ruiters met als voor ruiters zonder een beperking. De wachttijd, zeker voor beginnelingen, is zo’n anderhalf jaar. Inschrijven kan altijd, langs komen om een keer te kijken ook. Wij hebben helaas geen ruimte voor proeflessen.

Huis- en stalregels

Om alles rondom het paardrijden zo goed mogelijk te laten verlopen en voor onze veiligheid zijn er ook huis- en stalregels. Deze regels zijn er voor de veiligheid van bezoekers, ruiters en onze paarden. Ze gelden dan ook voor iedereen die aanwezig op de vereniging, ook voor bezoekers.

Huis- en stalregels De Hazelaar Gedragscode definitief 2-6-2019

Formulieren

formulier_aanmelden_valide_ruiter
formulier_aanmelden_mindervalide_ruiter
formulier_aanmelden_vrijwilliger
lesvoorwaarden
formulier_opzeggen

Lestijden

Er zijn lessen op verschillende niveaus van beginners tot de ervaren ruiters, speciale lessen voor ruiters met een beperking, lessen waarin deze groepen worden gecombineerd en lessen voor alleen valide ruiters.

Tijden Instructrice
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag Gaby Vermeer
Maandag avond Mandy van de Griendt
Dinsdag avond,Vrijdag en zaterdag middag Anne-Mieke Hordijk
Woensdagavond, donderdagmiddag Hilde de Haan
Donderdagavond Jentien Schipper
Vrijdagmiddag Monique Krowinkel
Vrijdagavond Brigitte Willebrands
Zaterdag ochtend Mandy van de Griendt

Wedstrijden en diplomarijden

Voor de valide, zelfstandig rijdende ruiters organiseert de manege zo’n vier keer per jaar proefjes oftewel wedstrijden op diverse niveaus: in de agenda is te vinden wanneer de eerstvolgende plaats zal vinden. Mindervalide ruiters kunnen hier echter niet aan deelnemen: voor hen organiseert de manege jaarlijks aan het eind van het seizoen het zogenaamde diplomarijden: de instructrices bepalen dan wat de ruiters qua niveau en mogelijkheden voor proefje zouden kunnen rijden en dit wordt door een jury beoordeeld en beloond met feedback. Meer informatie kunt u bij de instructrices opvragen.

Voor alles wat met de wedstrijden te maken heeft, kunt u contact opnemen met de wedstrijdcommissie via het volgende emailadres: wedstrijdcommissie@manegedehazelaar.nl

Contributie 2020 

De contributie bestaat uit het jaarlijkse en vaste lidmaatschapsgeld dat ook per maand kan worden voldaan.

Ruiters met een beperking per jaar per maand
18 jaar en ouder € 816 € 68
jonger dan 18 jaar € 612 € 51
Valide ruiters Per jaar Per maand
18 jaar en ouder met vrijwilligerswerk € 816 € 68
18 jaar en ouder zonder vrijwilligerswerk € 1.056 € 88
jonger dan 18 jaar met vrijwilligerswerk € 612 € 51
jonger dan 18 jaar zonder vrijwilligerswerk € 876 € 73
studenten met vrijwilligerswerk € 612 € 51

Ben je student aan het MBO, HBO of de universiteit en wil je bij De Hazelaar komen paardrijden? Dan kun je korting krijgen. Laat bij je aanmelding een bewijs van inschrijving zien (een scan van je collegekaart of studentenpas is prima). De korting gaat in voor de maand volgend na ontvangst van het inschrijvingsbewijs en duurt tot maximaal het eind van het lopende studiejaar. Daarna moet voor het volgende studiejaar opnieuw een aanvraag ingestuurd worden. Let op: er wordt dan wel van je verwacht dat je ook vrijwilligerswerk doet. Dit is verplicht.

Vanwege de veiligheid mogen valide ruiters onder de 14 jaar geen vrijwilligerswerk doen. Maakt u wel gebruik van deze korting, dan wordt het vrijwilligerswerk overgenomen door ouders of verzorgers. Voor studenten met studentencontributie is vrijwilligerswerk verplicht. 
Indien u vragen heeft met betrekking tot de contributie, kunt u contact opnemen met de penningmeester via: bestuur@manegedehazelaar.nl