Lesinformatie

Bij “De Hazelaar” worden lessen gegeven in kleine groepen. De lessen worden ingedeeld naar het niveau van de ruiter. En met als doelstelling ‘het bevorderen van integratie tussen validen en mindervaliden’ rijden deze ruiters waar dat mogelijk is bij elkaar in de les. Voor beginnende ruiters en voor ruiters die vanwege hun handicap niet alleen kunnen op- en afzadelen en rijden, zijn er vrijwilligers om een handje te helpen. Voor deze ruiters geld ook dat een toelatingscommissie bekijkt of de beginnende ruiter fysiek in staat is om veilig te kunnen paardrijden alvorens met de lessen te starten.

Aanmelden

Aanmelden voor lessen kan via het aanmeldingsformulier ruiter. Bij de Hazelaar zijn zes gediplomeerde instructrices aanwezig. Zij beschikken over ruime ervaring in het lesgeven, het lesgeven aan ruiters met een beperking en hebben dan ook het Instructeur Paardrijden Gehandicapten (IPG) diploma op zak of zijn vergevorderd met deze opleiding. Alleen met dit diploma kan en mag zelfstandig worden lesgegeven aan ruiters met een beperking.

Huis- en stalregels

Om alles rondom het paardrijden zo goed mogelijk te laten verlopen en voor onze veiligheid zijn er ook huis- en stalregels. Deze regels zijn er voor de veiligheid van bezoekers, ruiters en onze paarden. Ze gelden dan ook voor iedereen die aanwezig op de vereniging, ook voor bezoekers.

Formulieren

Aanmeldingsformulier valide ruiter 
Aanmeldingsformulier minder valide ruiter
Aanmeldingsformulier vrijwilliger
Lesvoorwaarden
Opzegformulier
Huis- en stalregels

Lestijden

Er zijn lessen op verschillende niveaus van beginners tot de ervaren ruiters, speciale lessen voor ruiters met een beperking, lessen waarin deze groepen worden gecombineerd en lessen voor alleen valide ruiters.

Wie is wie 

TijdenInstructrice
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondagGaby Vermeer
Dinsdag avond,Vrijdag en zaterdag middagAnne-Mieke Hordijk

Woensdagavond, donderdagmiddagHilde de Haan
Donderdagavond Jentien Schipper
Vrijdagmiddag en -avondBrigitte Willebrands
Zaterdag ochtendMandy van de Griendt
Maandag avondAnne Kortland

InvalsterMonique Krowinkel
  
  

Wedstrijden en diplomarijden

Een aantal maal per jaar worden onderlinge wedstrijden georganiseerd voor de zelfstandig rijdende ruiters van de manege. Deze worden ca. 4 maal per jaar gehouden. Wanneer de eerstvolgende wedstrijd wordt georganiseerd, is te zien in de agenda.
Voor alles wat met de wedstrijden te maken heeft, kunt u contact opnemen met de wedstrijdcommissie via het volgende emailadres: wedstrijdcommissie@manegedehazelaar.nl

Voor niet zelfstandig rijdende ruiters is er één maal per jaar het diplomarijden. Een heel evenement waarin deze  ruiters één of meerdere proeven rijden en worden beoordeeld door de jury.  Deze jury bepaalt op welk niveau de ruiter rijdt en waardeert de inspanningen. Uiteraard wordt de dag afgesloten met een echt diploma. De instructrices kunnen u hier alles over vertellen.

Contributie 2019 

De contributie bestaat uit het jaarlijkse en vaste lidmaatschapsgeld dat ook per maand kan worden voldaan.

Ruiters met een beperkingper jaarper maand
18 jaar en ouder€ 804€ 67
jonger dan 18 jaar€ 600€ 50
Valide ruitersPer jaarPer maand
18 jaar en ouder met vrijwilligerswerk€ 804€ 67
18 jaar en ouder zonder vrijwilligerswerk€ 1.044€ 87
jonger dan 18 jaar met vrijwilligerswerk€ 600€ 50
jonger dan 18 jaar zonder vrijwilligerswerk€ 864€ 72
studenten met vrijwilligerswerk€ 600€ 50

Studenten die aan een universiteit, hogeschool of middelbare beroepsopleiding studeren komen in aanmerking voor korting op de contributie. Op vertoon van een bewijs van inschrijving (scan collegekaart is voldoende) krijgen deze leden een korting op de contributie. Deze korting gaat in voor de maand volgend na ontvangst van het inschrijvingsbewijs en duurt tot maximaal het eind van het lopende studiejaar. Daarna moet voor het volgende studiejaar opnieuw een aanvraag ingestuurd worden.

Vanwege de veiligheid mogen valide ruiters onder de 14 jaar geen vrijwilligerswerk doen. Maakt u wel gebruik van deze korting, dan wordt het vrijwilligerswerk overgenomen door ouders of verzorgers. Voor studenten met studentencontributie is vrijwilligerswerk verplicht. 
Indien u vragen heeft met betrekking tot de contributie, kunt u contact opnemen met de penningmeester via: bestuur@manegedehazelaar.nl