Steunt u onze IPG-crowdfunding?

Voor onze rijvereniging is het werk van bekwame en gecertificeerde instructeurs van groot belang: het geven en begeleiden van paardrijdlessen aan mindervalide ruiters is een niet te onderschatten uitdaging: bij De Hazelaar rijden immers ruiters met verschillende soorten beperkingen, in diverse leeftijdscategorieën, met verschillende behoeften, en het is van groot belang dat onze instructeurs daar goed mee kunnen omgaan.

Op dit moment willen wij graag het budget bij elkaar zien te krijgen om een reeds gediplomeerde instructeur op te leiden tot instructeur paardrijden gehandicapten (IPG). Met een nieuwe instructeur creëren we ruimte voor nieuwe leden en voor nog betere begeleiding voor bestaande ruiters. Deze opleiding wordt gegeven door de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG) en bestaat uit een drietal modules, waarin thema’s voorbijkomen als aanpassingen tijdens het paardrijden, het lesgeven aan verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld ruiters met een autismespectrumstoornis of een auditieve beperking) en het contact met vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen. Zoals u vast wel kunt begrijpen, is deze opleiding niet goedkoop, en om het geld bij elkaar te krijgen, zijn wij via Uniek Sporten een crowdfundingsactie gestart. Ons streefbedrag is €1.280 en we zijn u eeuwig dankbaar voor steun in welke vorm dan ook – een donatie is natuurlijk zeer welkom, maar deel het ook vooral met uw netwerk! Leuk extraatje: voor sponsors is het mogelijk om te komen kijken bij een les voor mindervalide ruiters.