Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers en commissieleden gezocht! Onze vrijwilligers en commissieleden spelen een belangrijke rol in het voortbestaan van onze rijvereniging en nemen dan ook een speciale plek in. Denk maar eens een het begeleiden van de lessen, waar soms wel drie begeleiders nodig zijn per ruiter. Of het onderhouden van al het ‘groen’ op onze terreinen, het organiseren van evenementen. Te veel om op te noemen.

Om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te stimuleren is er een korting op het lesgeld ingevoerd. Leden of ouders van leden worden dan ingedeeld om 2 uur per week vrijwilligerswerk te verrichten. Bijvoorbeeld als begeleider van een ruiter. U kunt hier uw voorkeur voor opgeven bij de vrijwilligerscoördinator:

Aanmeldformulier vrijwilliger

Wijzigingsformulier vrijwilliger

Opzegformulier vrijwilliger

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Ook wij als Rijvereniging De Hazelaar vinden het daarom belangrijk om hierop beleid te voeren. Hiermee willen we ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen.

Wij volgen hierin de onderstaande gedragscode:

Gedragscode voor vrijwilligers De Hazelaar

Vrijwilligerscommissie

Er zijn een aantal commissies ingesteld die helpen bij de dagelijkse gang van zaken. Dit zijn:

  • Groencommissie: zij zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de groenvoorzieningen op het terrein van de vereniging.
  • Onderhoudscommissie: herstellen en repareren van zaken op de manege. Te denken valt aan licht elektrawerk, houtreparaties, schilderwerk en het herstellen van apparatuur.
  • Vrijwilligerscommissie: verantwoordelijk voor het bijhouden van het overzicht aan vrijwilligers, het inplannen van vrijwilligers, begeleiding van vrijwilligers.
  • Communicatiecommissie: Verantwoordelijk voor alle interne- en externe uitingen die door of mede namens de vereniging worden gedaan. Waaronder: persberichten, beeldmateriaal, website, nieuwsbrieven, hyves en facebook.
  • Sponsorcommissie: onder andere het onderhouden van contacten met sponsoren, actief genereren van nieuwe sponsorcontracten, verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid, het up-to-date houden van sponsorpakketten.
  • Evenementencommissie: het organiseren van evenementen op of met de rijvereniging. Te denken valt aan het organiseren van vrijwilligersdagen/ borrels, rondleidingen, sponsordagen.

Meer informatie of interesse om ‘goed werk’ te doen? Neemt u dan contact op met het bestuur via: vrijwilligers@manegedehazelaar.nl