Ga naar de inhoud

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze manege: zonder hen zou het niet mogelijk zijn om te doen wat we doen. We hebben dan ook altijd meer mensen nodig, ook voor dingen waar je misschien niet meteen aan denkt.

We zoeken mensen die begaan zijn met onze ruiters, die het belangrijk vinden om iedereen de kans te bieden te genieten van paarden en paardrijden… misschien wel net zoveel als jij zelf doet.
Vrijwilligerswerk op onze manege helpt jou ervaring op te doen en je op professioneel en persoonlijk gebied te ontwikkelen, maar het maakt het voor jou ook mogelijk om iets te doen wat echt betekenis heeft en waarmee je mensen echt blij maakt. Je bent op onze manege altijd welkom, ook als je zelf een beperking hebt. Wel moet je minimaal 14 zijn.

Kom je ons helpen?

Vrijwilligerswerk doen op De Hazelaar kan op tal van manieren. Je kunt meehelpen bij de lessen voor ruiters met een beperking: je ondersteunt hen dan bij poetsen, op- en afzadelen, op- en afstijgen, en het rijden zelf. Bij sommige ruiters leidt je het paard, andere ruiters geef je tips over hoe ze zelf kunnen rijden: belangrijk is dat je de ruiter te hulp kunt schieten en het paard rustig kunt houden. Vaak is het meelopen met een ruiter ook heel gezellig en leerzaam. Maar ook stalwerk, het gebouw en de omgeving onderhouden, schoonmaken, reparaties uitvoeren en evenementen organiseren is werk voor vrijwilligers. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden die bijvoorbeeld ook administratief werk kunnen doen. Het is dus heel veelzijdig en er is altijd wel iets wat bij je past!
Om vrijwilligerswerk te stimuleren hoort onlosmakelijk bij een lidmaatschap van ruiters zonder beperking twee uur vrijwilligerswerk per week. Ruiters boven de 14 jaar kunnen dat zelf verrichten, onder de 14 jaar kunnen hun ouders/verzorgers dat voor hen doen. In overleg wordt er passend werk gezocht en worden tijden overeengekomen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar  aanmelden@manegedehazelaar.nl.
En via onderstaande knop kunt u zich direct via een formulier aanmelden als vrijwilliger (het formulier opent in een nieuwe tab/window)

Commissies

Er zijn een aantal commissies ingesteld die helpen bij de dagelijkse gang van zaken. Dit zijn:

  • Groencommissie: zij zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de groenvoorzieningen op het terrein van de vereniging.
  • Onderhoudscommissie: herstellen en repareren van zaken op de manege. Te denken valt aan licht elektrawerk, houtreparaties, schilderwerk en het herstellen van apparatuur.
  • Vrijwilligerscommissie: verantwoordelijk voor het bijhouden van het overzicht aan vrijwilligers, het inplannen van vrijwilligers, begeleiding van vrijwilligers.
  • Communicatiecommissie: Verantwoordelijk voor alle interne- en externe uitingen die door of mede namens de vereniging worden gedaan. Waaronder: persberichten, beeldmateriaal, website, nieuwsbrieven, instagram en facebook.
  • Sponsorcommissie: onder andere het onderhouden van contacten met sponsoren, actief genereren van nieuwe sponsorcontracten, verantwoordelijk voor de uitvoering van het sponsorbeleid, het up-to-date houden van sponsorpakketten.
  • Evenementencommissie: het organiseren van evenementen op of met de rijvereniging. Te denken valt aan het organiseren van vrijwilligersdagen/ borrels, rondleidingen, sponsordagen.
Meer informatie of interesse om ‘goed werk’ te doen? Neemt u dan contact op met het bestuur via: aanmelden@manegedehazelaar.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Ook wij als Rijvereniging De Hazelaar vinden het daarom belangrijk om hierop beleid te voeren. Hiermee willen we ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen.

Wij volgen hierin de onderstaande gedragscode:
Gedragscode voor vrijwilligers De Hazelaar