Wedstrijden en Proefjes

De data voor de proefjes voor komend seizoen zijn bekend:
 
10 maart 2019 – Proefjes F1b, F2b, F6b t/m F9b
31 maart 2019 –  Proefjes F3b t/m F5b
 
2 juni 2019 – Zomerconcours
 
6 oktober 2019 – Proefjes F1A, F2A, F6A t/m F9A
13 oktober 2019 –  Proefjes F3A t/m F5A
 
15 december 2019 –  Behendigheidproefjes
 
Deze data zijn onder voorbehoud. Hou vooral de aankondigingen in de kantine in de gaten!